"Tôi tin rằng khoảng một nửa những gì khác biệt giữa doanh nhân thành đạt và không thành đạt là sự kiên trì tuyệt đối"
Steve Jobs

Logo webphukhang.com
Top

Các quy định về tạm dừng cung cấp dịch vụ

Cập nhật 30/5/2021,

Mọi vấn đề về sự cố dẫn đến việc dịch vụ không thể tiếp tục được sẽ được webphukhang.com thương thảo với Quý khách hàng để đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên. Tuy nhiên, webphukhang.com luôn cam kết về chất lượng dịch vụ bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng.

webphukhang.com có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

• Khách hàng sử dụng website vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặt biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…

• Khách hàng gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

• Khách hàng lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân nào.

• Khách hàng sử dụng website để phá hoại một website khác.

• Khách hàng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống hoặc làm quá tải băng thông.

• Khách hàng sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của webphukhang.com

;